ADEZIUNE

Acest document este destinat Filialelor, unde membrii pot completa personal și semna Adeziunea.

Adeziunea în formă “scrisă pe hârtie” nu exclude înregistrarea datelor personale on-line în programul electronic, de către membru sau împuternicitul filialei.

7 Adeziune PM23