03 Filiale

 
Înapoi la Meniu                                                                                                                                                                  Înainte la înregistrare

Persoane care nu au acces la internet
sau nu au execițiul completării unui formular digital
și apelează la sediul filialei.
Pot semna o adeziune scrisă și înregistrarea
se face de un operator recomandat.

Folosirea unui formular digital completează adeziunea și 
este acceptul dumneavoastră prin comunicarea datelor personale.