Placeholder

COTIZAȚIE

RON
Personal Info

In order to make an offline donation we ask that you please follow these instructions:
Deposit may be made by bank transfer, postal order or envelope.
In cash, write the branch, the data and the person who received it.
This form enters your pending Waiting-Pending account
Once confirmed, it will be declared Complete. Check in your profile
All contributions will be gratefully acknowledged and are tax deductible.

Pentru a face o donație offline, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni:
Depunerea se poate face prin transfer bancar, mandat poștal sau plic.
La plata în numerar scrieți filiala, data și persoana care a încasat.
Prin prezentul formular se înregistrează în contul dvs plata în Așteptare-Pending
După confirmare ea va fi declarată-Completă. Verificați în profilul dvs.
Toate contribuțiile vor fi recunoscute cu mulțumiri sunt contabilizate și vor fi deductibile la impozit.

Donation Total: RON 50